Grensehistorie Vannkraft Grenseliv
0

Grenseliv

Kart - Grenseliv TurlivKulturelt mangfoldFerdselTimber!JordbrukReindriftFiskeBjørnens rikeGammel og ny tro

Folket i Pasvikdalen har gjennom tidene høstet av Pasvikelva og områdene rundt. Området har vært en møteplass for ulike folkegrupper; samer, finner, russere og nordmenn. Ulike kulturer har møttes og utviklet seg gjennom tidene. Folk har lært av hverandre og dratt nytte av hverandres erfaringer. Mange av tradisjonene er holdt ved like og er videreført inn i et moderne samfunn.

Folkedans på Svanvik 17. mai 2005 (Foto: Ingar G Henriksen, Sør-Varanger museum


Grensehistorie Vannkraft Grenseliv
Fiske Reindrift Jordbruk Timber! Turliv Ferdsel Gammel og ny tro Kulturelt mangfold Bjørnens rike